6 milionów na rybnicki sport – nowiny.pl

Przytaczając to co podaje dział wiadomości nowiny.pl na stronie „6 milionów na rybnicki sport”:

Zgodnie z przewidywaniami, nie było większych niespodzianek. Duzi dostali najwięcej, mniejsi – mniej. W sumie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej rozdysponowano 6 150 000 zł. Niektóre kluby otrzymały również pieniądze z innych  […] odwiedź pełny materiał ».

Jak przedstawisz te zdarzenia? Dołącz się do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.