Artystycznie Aktywni 50 „Plus” – rybnik.com.pl

Przekazując to co prezentuje serwis rybnik.com.pl na stronie „Artystycznie Aktywni 50 „Plus””:

Do współudziału w projekcie zaproszeni zostali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rybnika, emeryci EDF S.A. oraz mieszkańcy z dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Na ten moment trwa propagowanie projektu w lokalnych mediach, gdzie zapraszani do  […] odwiedź cały artykuł ».

W jaki sposób przedstawisz te nowiny? Przystąp do panelu dyskusyjnego na ten temat

Brak komentarzy.