Dostawa kserokopiarki dla Urzędu Skarbowego w Rybniku – Puls Biznesu

Informując o tym co opowiada dział informacji Puls Biznesu we wpisie „Dostawa kserokopiarki dla Urzędu Skarbowego w Rybniku”:

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej 1 szt. kopiarki cyfrowej dla Urzędu Skarbowego w Rybniku. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): […] sprawdź cały artykuł ».

Jak opiszesz te zdarzenia? Dołącz do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.