Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych … – Puls Biznesu

Zgodnie z tym co opisuje redakcja informacji Puls Biznesu w newsie „Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych …”:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik – zamówienia uzupełniające. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu […] przeczytaj pełny nius ».

Jak przedstawisz te wiadomości? Przyłącz się do rozmowy na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.