SARE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE … – Bankier

Jak relacjonuje redakcja Bankier w artykule „SARE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE …”:

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2012 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne […] czytaj cały nius ».

Jak przedstawisz te nowiny? Dołącz się do debaty na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.