Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń … – Puls Biznesu

Jak przekazuje serwis Puls Biznesu w informacji „Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń …”:

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia […] sprawdź pełny news ».

Jak uzupełnisz te doniesienia? Dołącz się do wymiany zdań na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.