W Rybniku stan wód się podnosi. Na razie nie ma zagrożeń. – nowiny.pl

Informując o tym co przekazuje nowiny.pl we wpisie „W Rybniku stan wód się podnosi. Na razie nie ma zagrożeń.”:

Na razie jednak w Rybniku nie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Służby na bieżąco monitorują sytuację związaną z podwyższaniem się stanu wód, zwłaszcza w rejonie zbiorników w Rybniku-Paruszowcu i Zalewu Rybnickiego. Na chwilę obecną […] odwiedź pełny news ».

W jaki sposób zareagujesz na te doniesienia? Przyłącz się do wymiany zdań na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.