W Tyglu gotuje się cały czas – nowiny.pl

Jak zdaje serwis nowiny.pl w informacji „W Tyglu gotuje się cały czas”:

Obecnie jesteśmy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku, bo kształcimy młodych ludzi w różnych zawodach, nie tylko górniczych, jak technik spedytor, technik mechatronik czy technik informatyk. W tym roku otworzyliśmy także nowy kierunek technik  […] odwiedź pełny nius ».

Jak uzupełnisz te zdarzenia? Przyłącz się do dyskusji na ten temat

Brak komentarzy.