Zielone światło dla remontu linii kolejowej Rybnik – Chałupki – nowiny.pl

Cytując to co przedstawia redakcja wiadomości nowiny.pl w informacji „Zielone światło dla remontu linii kolejowej Rybnik – Chałupki”:

Rewitalizacja linii kolejowej z Rybnika do Chałupek nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym spełniony został warunek PKP Polskich Linii Kolejowych, od którego spełnienia uzależniona była realizacja […] odwiedź pełny nius ».

Jak przedstawisz te doniesienia? Dołącz się do wymiany relacji na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.