Historia Rybnika

Historycy nie są zgodni, co do daty powstania Rybnika. Badania archeologiczne wskazują, że pierwsi mieszkańcy na tych terenach mogli przebywać nawet osiem tysięcy lat przed naszą erą.  Bezpośrednimi przodkami rybniczan najprawdopodobniej są członkowie słowiańskiego plemiona Gołęszyców, którzy osiedlili się na tym obszarze w okresie średniowiecza. Na podstawie kronik można stwierdzić, że chrzest Rybnika miał miejsce około 900 roku.

Rybnik swa nazwę zawdzięcza rybom, których łowienie było głównym źródłem utrzymania mieszkańców miasta w okresie średniowiecza. Rybnik jako osada rybacka, była istotnym ośrodkiem w księstwie raciborskim. Ponadto miasto znajdowało się na popularnym szlaku handlowym łączącym Kraków, Oświęcim, Wodzisław Śląski i Racibórz. Rybnik prawa miejskie uzyskał pod koniec XIII wieku. Władze w Rybniku do 1336 roku sprawowało dynastia Piastów. Dowodem tego jest średniowieczny zamek piastowski. Następnie rzędy przejęli Przemiślidowie. Miasto zostało niemalże zrównane z ziemią w XV wieku w trakcie wojen husyckich. Później rządzili nim Habsburgowie, za czasów których miasto zostało odbudowane i ponownie stało się ważnym punktem handlowym.

Od II połowy XVIII wieku Rybnikiem władał król pruski, Wilhelm Fryderyk II. Wówczas miasto miało statut wolnego miasta królewskiego, dzięki czemu zlikwidowano poddaństwo oraz zaczęto intensywnie modernizować miejską zabudową, zastępując budynki z drewna, murowanymi. Rybnik nieustannie się rozwijał. W XIX wieku stał się miastem powiatowym. Mieszkańcy pracowali przede wszystkim w przemyśle górniczym i browarniczym. W tym okresie uruchomiono także pierwsze linie kolejowe. Po odzyskaniu niepodległości Rybnik stał się jednym z głównych miast śląskich oraz miejscem organizacji powstań. W pierwszym powstaniu udało się zdobyć jeden z niemieckich punktów. Drugie powstanie swym zasięgiem nie objęło Rybnika. Marca 1921 roku odbyło się głosowanie. Rybniczanie w zdecydowanej większości woli zostać w Niemczech. Natomiast mieszkańcy powiatu w plebiscycie wybrali przynależność do Polski. Podczas III powstania śląskiego, zdobyto dworzec, pocztę, sąd i drukarnię.

Przed II wojną światową powstał gmach Urzędu Miasta, wybudowano kilka nowych placówek edukacyjnych oraz dróg, wyremontowano również rynek. Rozwój Rybnika przerwał najazd Niemców. Miasto szybko zostało zgermanizowane. Jednakże w powiecie działało kilka tajnych organizacji niepodległościowych. m.in. Śląska Chorągiew Harcerstwa Polskiego, Organizacja Orła Białego, Tajna Organizacja Niepodległościowa oraz późniejsza formacja AK – Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Armia Czerwona weszła do Rybnika 11 marca 1945 roku. Miasto uległo zniszczeniu w 25 procentach. Szybko rozpoczęto jego odbudowę, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów górniczych. Dlatego też wkrótce powołano Rybnicki Okręg Węglowy (ROW). Z czasem rozwój objął również elementy kultury, sportu i edukacji.

Na początku lat siedemdziesiątych granice Rybnika powiększyły się o okoliczne miejscowości i wsie. W tym czasie zaczęła funkcjonować, należąca nieustannie do największych w Polsce, Elektrownia Rybnik. Poza tym zmodernizowano wiele budynków użyteczności publicznej. Aktualnie Rybnik stanowi silny punkt śląskiej aglomeracja. Na terenie miasta realizowane są różnorodne inwestycje, powstają centra handlowe i osiedla mieszkalne, budowana jest autostrada oraz drogi ekspresowe. W ten sposób można spodziewać się, że w najbliższej przyszłości, miasto jeszcze bardzie zyska na atrakcyjności. Bogata historia Rybnika zachęca także do zwiedzania terenów położnych w pobliżu Rybnika. Liczne zabytki (zamki, kościoły, kopalnie) i atrakcje miejskie (Dino Prak) co roku przyciągają wielu turystów z różnych punktów Polski. Rybnik jest rodzimym miastem, światowej sławy piłkarza – Jerzego Dudka. Dawny bramkarz polskiej reprezentacji często pokreśla, że pochodzi właśnie z Rybnika.